In progress…

 

Project: Identiteit Natuurbegraafplaats De Utrecht

Opdrachtgever: Natuurbegraafplaats De Utrecht

Opdracht: Ontwikkeling van identiteit, advies en ontwikkeling communicatiematerialen

Concept: De missie van Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is mens en natuur verbinden.  ‘Sterven is een natuurlijke gebeurtenis,die om een natuurlijk, zinvol antwoord vraagt’. Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe natuur speelt hierin een grote rol.

‘Het fysieke’ (aardse leven)  versus ‘het overstijgende’ (kringloop, bezinning)  vormt de basis in de visuele communicatie. De uitgangspunten hiervoor zijn de tegenstellingen; gelaagdheid & eenheid, mens & natuur, lijn & vlak en bezinning & beweging, die zowel contrast als samenspel oproepen.

heide-1

NBPU-2